Unia Europejska

Co to jest endometrioza?

Co to jest endometrioza ?

Endometrioza w prostych słowach, to schorzenie, w którym komórki endometrioidalne – o podobnej budowie do endometrium (błony wyściełającej macicę) – pojawiają się w innych miejscach wewnątrz organizmu. Każdego miesiąca komórki te zachowują się podobnie do komórek macicy – co miesiąc złuszczając się i krwawiąc, jednak w odróżnieniu od tych umiejscowionych zgodnie z kobiecą fizjologią, powodują często trudny do zniesienia ból – gorszy od tego przy złamaniu kości czy w przebiegu porodu.

Choroba objawia się między innymi patologicznie nasilonymi bólami miesiączkowymi, nieregularnymi lub obfitymi okresami, bólami owulacyjnymi, może powodować niepłodność trwałą lub tymczasową.

Najczęściej chorobie towarzyszy chroniczny ból, uniemożliwiający pacjentce normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Co jest przyczyną endometriozy ?

Przyczyna endometriozy jest wciąż nieznana. W związku z tym nie istnieje na nią także lek – stosuje się jedynie leczenie objawowe – hormonalne i przeciwbólowe. Specjaliści, w tym dr David Redwine -ginekolog i chirurg, który poprawił jakość życia wielu kobietom na świecie, utrzymują, że laparoskopowe wycięcie (nigdy wypalenie) ognisk choroby może całkowicie uwolnić pacjentkę od schorzenia. Opiera on tę tezę na teorii „embryological patterning during fetal organogenesis”, co w wolnym tłumaczeniu ozxnacza: ogniska endometriozy kształtują się już podczas organogenezy płodu.

Jak zostało już wspomniane, przebieg opisywanej choroby jest indywidualny, przez co nasilenie symptomów nie zawsze jest adekwatne do jej zaawansowania. Z tego względu niełatwe jest również jej zdiagnozowanie.

Postępowanie diagnostyczne obejmuje szczegółowy wywiad, diagnostykę obrazową, w skład której wchodzi badanie USG i rezonans magnetyczny oraz laparoskopię. Leczenie natomiast może opierać się na farmakoterapii lub interwencji chirurgicznej.

Nie ulega wątpliwości, że endometrioza jest schorzeniem zdecydowanie obniżającym jakość życia. Jak w przypadku wielu innych schorzeń niezwykle istotne jest szybkie postawienie diagnozy.

Źródła:
www.endometriozapolska.pl
www.chcemybycrodzicami.pl
www.endomarchnews.org

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie