Unia Europejska

Przechowywanie komórek jajowych

Zamrożone komórki jajowe są przekazywane do naszego Banku Komórek i Zarodków Chrobry sp. z o.o., gdzie są przechowywane do momentu ich wykorzystania.

Na czym polega mrożenie oocytów?

Komórki jajowe (oocyty), podobnie jak zarodki mrożone są metodą witryfikacji. To najnowocześniejsza oraz najbezpieczniejsza technika zamrażania materiału. Podczas witryfikacji stosowane są krioprotektory, czyli związki osłaniające, których rolą jest ochrona przed niskimi temperaturami. Dzięki temu mogą być bezpiecznie przechowywane w bardzo niskich temperaturach ok -196ºC czyli w ciekłym azocie i przez bardzo wiele lat.

Czy mrożenie oocytów jest bezpieczne?

Odsetek przeżywalności zamrożonych oocytów jest wysoki – przeżywa nawet 95% z zamrożonych wcześniej gamet.  Oznacza to, że rokowania w in vitro są obiecujące, ponieważ liczba komórek jajowych, które można wykorzystać do zapłodnienia pozaustrojowego jest wystarczająco duża.

Czy przechowywanie oocytów jest bezpieczne?

Najważniejszym elementem gwarantującym bezpieczeństwo Banku jest odpowiednia kontrola poziomu ciekłego azotu i temperatury w zbiornikach zawierających materiał biologiczny. Poza regularną kontrolą zbiorników z azotem przez embriologów nasz Bank posiada system Octax Log & Guard. Jest to bardzo nowoczesny system bezpieczeństwa, który stale monitoruje temperaturę w zbiornikach z materiałem i o ewentualnych jej zmianach natychmiast powiadamia zespół embriologów. Tym samym bezpieczeństwo materiału jest na najwyższym możliwym poziomie.

W jakich przypadkach zalecane jest mrożenie komórek jajowych?

Witryfikacja komórek jajowych jest rekomendowana pacjentkom przed terapią onkologiczną, które stoją w obliczu trwałej utraty zdolności reprodukcyjnych tzw. Oncofertility.  Zabezpieczenie płodności poprzez zamrożenie komórek jajowych stwarza realną szansę na doświadczenie ciąży i porodu kobietom, po zakończonym leczeniu.

Zaletą witryfikacji oocytów jest również fakt, iż po zamrożeniu gamety się nie starzeją. W naturalnych warunkach, w miarę upływu czasu jakość komórek jajowych ulega pogorszeniu i stają się one bardziej podatne na uszkodzenia.  Po zamrożeniu czas stoi dla oocytów w miejscu, dzięki czemu kobiety mogą je użyć do in vitro nawet po kilkunastu latach od momentu pobrania.

Fundusze Europejskie