Unia Europejska

O Banku Chrobry

Bank Komórek i Zarodków Chrobry sp. z o.o. jest miejscem w naszej klinice gdzie trafiają zamrożone komórki, zarodki i nasienie. Bank komórek rozrodczych i zarodków prowadzi postępowanie z komórkami rozrodczymi i zarodkami w celu medycznie wspomaganej prokreacji polegające na gromadzeniu, przechowywaniu i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowania u ludzi w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

W naszej placówce prowadzimy:

  • bank komórek jajowych,
  • bank nasienia,
  • bank zarodków,

Czy przechowywanie materiału jest bezpieczne?

Zamrożony materiał musi być przechowywany w bezpieczny sposób w specjalnych warunkach i pod stałą kontrolą. Nad bezpieczeństwem zamrożonego materiału czuwają embriolodzy, którzy kontrolują parametry ciekłego azotu w zbiornikach (dewarach) z zamrożonym   materiałem. Dodatkowym gwarantem bezpieczeństwa jest elektroniczny system Octax Log &Guard, który kontroluje temperaturę w każdym zbiorniku przez 24 godziny na dobę oraz informuje embriologów o ewentualnych jej wahaniach.

Jak długo można przechowywać zamrożony materiał?

Zamrożony materiał, czyli zarodki oocyty i nasienie mogą być przechowywane przez nieograniczony czas. Jeśli czas przechowywania materiału nie jest określony Ustawą o Leczeniu Niepłodności lub innymi obowiązującymi przepisami, zamrożony materiał może być przechowywany bez ograniczeń, a co najważniejsze czas przechowywania nie wpływa na jakość zamrożonego materiału.

W naszym banku, przechowywany jest materiał naszych pacjentów, komórki jajowe, nasienie oraz zarodki, w ramach przeprowadzonych procedur in vitro. Komórki jajowe oraz nasienie mogą być wykorzystane w kolejnej procedurze zapłodnienia in vitro. Mrożenie zarodków pozwala na zastosowanie ich w kolejnych cyklach, gdy pierwsza próba zapłodnienia in vitro się nie powiedzie lub wręcz przeciwnie… gdy się powiedzie i para decyduje się na kolejne dziecko.   

Komórki jajowe, nasienie i zarodki są również mrożone i przechowywane w ramach procedury oncofertility czyli zachowania płodności na przyszłość. Zabezpieczenie płodności poprzez zamrożenie komórek jajowych, nasienia i zarodków stwarza realną szansę na posiadanie potomstwa, po zakończonym leczeniu.

Bank dawców

W naszym banku przechowywany jest również materiał przeznaczony do dawstwa anonimowego. Współpracujemy z największym polskim bankiem nasienia Kriobank z Białegostoku oraz Bankami zagranicznymi: Cryos International oraz Ovobank.  Bank dawców powstał aby pomóc parom, które z różnych przyczyn nie mogą korzystać z własnych plemników i  komórek jajowych.

Fundusze Europejskie