Unia Europejska

Adopcja komórek i zarodków

PROGRAM IVF Z KOMÓRKAMI DAWCZYNI

Komórki jajowe przekazane do adopcji pochodzą od anonimowych młodych dawczyń, które zdecydowały się honorowo przekazać część swoich komórek, aby pomóc innym kobietom w spełnieniu marzeń o rodzicielstwie. Komórki jajowe mogą pochodzić z naszego banku lub z jednego z banków zagranicznych z którymi współpracujemy (Aphrodite Egg Bank lub Ovobank).

Dawczyniami komórek są kobiety w wieku od 18 do 35 lat, a procedura kwalifikacji, pobrania i zamrożenia komórek jajowych jest poprzedzona badaniami ginekologicznymi, genetycznymi i serologicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Program IVF z zastosowaniem komórek jajowych dawczyni przeprowadzany jest zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. (w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji)

Na program składają się:

Etap I – przygotowanie komórek

 • dobór oocytów wg cech fenotypowych, z banku zewnętrznego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 31 lipca 2015 r., poz. 1087) oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia wydanych do ww. Ustawy
 • przyjęcie komórek do banku, utworzenie depozytu komórek rozrodczych zgodnie z wymogami przepisów jw., utworzenie dokumentacji 
 • wydanie komórek z banku do laboratorium embriologicznego w celu ich zapłodnienia i utworzenia zarodków
 • przygotowanie oocytów do zapłodnienia (procedura identyfikacji, rozmrożenia, inkubacji i oceny komórek)
 • opieka koordynatora
 • możliwość konsultacji z psychologiem

Koszt etapu: 1 450 zł

Etap II – zapłodnienie i hodowla zarodków

Etap ten obejmuje procedury embriologiczne IVF/ICSI/IMSI nadzorowane przez system bezpieczeństwa Matcher IVF electronic witnessing z obserwacją rozwoju zarodków w systemie Time-Lapse

Koszt etapu: 5 600 zł

Możliwe opcje dodatkowe związane z tym etapem leczenia:

 – dodatkowa selekcja plemników FertileChip – dopłata 1 100 zł

Etap III – Transfer zarodka

Etap ten obejmuje procedurę transferu zarodka do jamy macicy.

Koszt etapu: 1 650 zł

Możliwe opcje dodatkowe związane z tym etapem leczenia:

– Procedury dodatkowe związane z nacięciem osłonki przejrzystej zarodka (Assistet hatching – wspomagane wylęganie) – dopłata 600 zł

– transfer w medium z hialuronianem (Embryoglue lub UTM transfer medium) – dopłata 600 zł

Etap IV – mrożenie zarodków

Etap ten obejmuje procedurę kriokonserwacji uzyskanych zarodków metodą witryfikacji oraz pierwszy rok ich przechowywania w Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków.

Koszt etapu: 950 zł za pierwszy zarodek i 350 zł za każdy kolejny

Koszty nie uwzględnione w programie:

 • koszt pozyskania pakietu komórek jajowych
 • koszt kwalifikacji, synchronizacji i monitorowania cyklu
 • koszt leków stosowanych w synchronizacji cyklu i w trakcie jego monitorowania oraz po transferze
 • koszt badań wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.
 • koszt badań hormonalnych w trakcie leczenia

PROGRAM DAWSTWA ZARODKÓW

Zarodki przechowywane w naszym banku pochodzą od par, które w trakcie własnego leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego zdecydowały się anonimowo przekazać część zarodków. Warunkiem przekazania zarodka lub zarodków do dawstwa jest brak u dawców przeciwskazań zdrowotnych do dawstwa innego niż partnerskie, zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Na program składają się:

Etap I – przygotowanie zarodków

 • dobór zarodków wg cech fenotypowych, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 31 lipca 2015 r., poz. 1087) oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia wydanych do ww. Ustawy
 • utworzenie depozytu zarodków i ich przechowywanie przez okres rezerwacji dla konkretnej pary
 • wydanie zarodków z banku do laboratorium embriologicznego
 • przygotowanie zarodków do transferu (procedura identyfikacji, rozmrożenia, inkubacji i oceny zarodków)
 • opieka koordynatora
 • możliwość konsultacji z psychologiem

Koszt etapu: 1 150 zł

Etap II – Transfer zarodka

Etap ten obejmuje procedurę transferu zarodka do jamy macicy.

Koszt etapu: 1 950 zł

Opcje dodatkowe związane z etapem leczenia:

– Procedury dodatkowe związane z nacięciem osłonki przejrzystej zarodka (Assistet hatching – wspomagane wylęganie) – dopłata 600 zł

– transfer w medium z hialuronianem (Embryoglue lub UTM transfer medium) – dopłata 600 zł

Koszty nie uwzględnione w programie:

 • koszt kwalifikacji, synchronizacji i monitorowania cyklu
 • koszt leków stosowanych w synchronizacji cyklu i w trakcie jego monitorowania oraz po transferze
 • koszt badań wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.
 • koszt badań hormonalnych w trakcie leczenia

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie