Unia Europejska

Współpraca

Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED w Krakowie w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności współpracuje z innymi ośrodkami medycznymi i instytucjami.

European Society of Human Reproduction and Embryology

Głównym celem ESHRE jest szerokie promowanie biologii i medycyny rozrodu. ESHRE ma znaczący wkład w badania i co równie ważne w upowszechnianie wyników badań z zakresu rozrodczości i embriologii. Zdobyta i zgromadzona wiedza trafia do ogółu społeczeństwa: naukowców, lekarzy i stowarzyszeń pacjentów. ESHRE prowadzi także działalność informacyjną skierowaną do polityków i decydentów w całej Europie.
Strona Stowarzyszenia

Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Najstarszy i największy akademickim ośrodek diagnostyki i leczenia niepłodności w Polsce. Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest jedną z najnowocześniejszych publicznych placówek w kraju, zajmujących się leczeniem niepłodności i problemami endokrynologii ginekologicznej. Jednocześnie jest ośrodkiem, w którym przyszło na świat pierwsze w Polsce dziecko dzięki metodzie zapłodnienia pozaustrojowego.
Strona kliniki

CliniCare

CliniCare to nowoczesna placówka medyczna w Krakowie założona przez dr. Sobiesława Kaszowicza. Centrum ARTVIMED współpracuje w zakresie usług medycznych takich jak: konsultacje immunologiczne, konsultacje urologiczne i konsultacje endokrynologiczne.
Strona kliniki

Sekcja Płodności i Niepłodności

SPIN – Sekcja Płodności i Niepłodności PTG jest organizacją interdyscyplinarną powołaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, zrzeszającą profesjonalistów w dziedzinie medycyny rozrodu.

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii to stowarzyszenie mające za zadanie szerzenie i doskonalenie zasad deontologii lekarskiej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu naukowego Członków Towarzystwa oraz autorytetu w społeczeństwie dla profesjonalistów zajmujących się embriologią kliniczną i medycyną wspomaganego rozrodu. PTMRiE współdziała z organami administracji państwowej, instytucjami naukowymi oraz towarzystwami naukowymi, a w szczególności z Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Biologii Rozrodu, European Society for Human Reproduction and Embryology, IFFS, ASRM oraz stowarzyszeniami wyższej użyteczności pracującymi na rzecz ochrony zdrowia. Zadaniem PTMRiE jest również zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje zajmujące się embriologią kliniczną i medycyną rozrodu, poprzez prawnie dopuszczalne formy nadzoru oraz reprezentowanie embriologii klinicznej oraz dziedzin pokrewnych i ich osiągnięć naukowych w kraju i za granicą.
Strona Stowrzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”

Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane dnia 28 października 2002 r., jednak grupa osób, stanowiąca grupę założycielską Stowarzyszenia, już ponad rok wcześniej podjęła szereg działań skierowanych do szerokiego grona osób dotkniętych problemem niepłodności.
Strona Stowarzyszenia

Psychoterapeutka Bogda Pawelec

Psycholog kliniczny ze specjalizacją II-go stopnia, od 1992 roku certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest jedną z nielicznych osób w Polsce specjalizujących się w pomocy psychologicznej w niepłodności. Pracuje według autorskiego programu obejmującego psychoterapię indywidualną, psychoterapię par oraz warsztaty grupowe.

Wieloletni dydaktyk w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego, (pod kierownictwem prof. Jerzego Aleksandrowicza), oraz pracownik i ordynator w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie.

Wykształcona w orientacji psychodynamicznej, behawioralnej, kognitywnej i hipnotycznej.

Autorka książek: „In vitro. Ważne rozmowy na trudny temat.”, „Opowieści terapeutyczne o niepłodności. Czekając na Bociana”, „Niepłodność. Pomoc medyczna i psychologiczna.
Strona

Psychoterapia par

mgr Monika Bargiel-Dyga – psycholog kliniczny, psychoterapeuta.
Gabinet: ul. Westerplatte 18/4, Kraków, tel.: +48 604 960 554

Psycholog Ewa Lisowska-Kania

Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Ukończyła kurs Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie im. Juliusza Verne w Amines oraz kurs Psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie.

Na codzień zajmuje się konsultacją, diagnozą, terapią i edukacją. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji dotyczących zjawiska seksualności człowieka.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Dr n. med. Miłosz Pietrus

Specjalistyczny gabinet ginekologiczno-położniczy

www.ginekolog-krakow.com.pl

Lek. med. Krzysztof Serafin

Specjalista ginekolog-położnik

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE). Asystent Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED. Asystent Szpitala Ginekologicno-Położniczego MEDIKOR.

Fundusze Europejskie