Unia Europejska

Techniki dodatkowe

Stosowanie technik dodatkowych w zapłodnieniu pozaustrojowym, ma na celu zwiększenie skuteczności leczenia. W zależności od konkretnej sytuacji medycznej, lekarz na podstawie wyników badań oraz konsultacji z embriologiem proponuje wybór odpowiedniej metody.

Oferowane przez nas metody, zwiększające skuteczność in vitro polegają na:

 • selekcji najlepszych plemników – FertileChip, spermslow, PICSI
 • bezpiecznym monitorowaniu rozwoju a także wyborze najlepiej rokującego zarodka –  EmbryoScope system Time-Lapse
 • zwiększeniu szansy na implantacje zarodka – Assisted hatching, EmbryoGlue, scratching endometrium, intralipid, atosiban
 • diagnostyce przedimplantacyjnej w kierunku aneuploidii (PGT-A)

Wybór odpowiedniego plemnika

Zdecydowana większość procedur zapłodnienia pozaustrojowego wykonywana jest przy użyciu metody ICSI, polegającej na bezpośrednim wprowadzeniu wcześniej wyselekcjonowanego plemnika do komórki jajowej. Dlatego tak istotny jest wybór odpowiedniego plemnika.

Spermslow, PICSI

Umożliwia selekcje plemnika na podstawie jego zdolności wiązania się z hialuronianem. Cecha ta świadczy o dojrzałości i funkcjonalności konkretnego plemnika.

Zapłodnienie in vitro przy użyciu techniki wykorzystujących wiązanie się plemnika z hialuronianem zalecane jest w przypadku:

 • wieku powyżej 38 lat
 • nieprawidłowego wyniku testów HBA i fragmentacji DNA
 • nieprawidłowych wyników nasienia (terato-, asthenozoospermia)
 • niepowodzeń procedur in vitro (niski odsetek rozwijających się zarodków, ich niska jakość, brak implantacji)
 • nawracających poronień

Dowiedz się więcej


FertileChip (Zymot sperm device)

Wykorzystuje technikę mikroprzepływów, plemniki wędrują przez specjalna membranę z porami. Metoda ta polega na odtworzeniuzachowania plemników podczas naturalnej wędrówki przez żeński układ rozrodczy. Tak wyselekcjonowane plemniki, charakteryzują się lepszą ruchliwością, morfologią i integralnością DNA, w porównaniu do tradycyjnych technik separacji plemników 

Zastosowanie metody FertileChip zalecane jest w przypadku:

 • obniżonych parametrów nasienia takich jak morfologia, ruchliwość  (teratozoospermia, asthenozoospermia)
 • nieprawidłowej fragmentacji DNA plemników
 • nieprawidłowego wynik stresu oksydacyjnego plemników
 • niepowodzeń procedur in vitro (niski odsetek rozwijających się zarodków, ich niska jakość, brak implantacji)
 • nawracających poronień

System monitorowania rozwoju zarodków

Tradycyjne sposoby hodowli zarodków mają podstawową wadę, jaką stanowi konieczność wielokrotnego wyjmowania zarodków z inkubatora w celu ich oceny. Pomimo zachowania wszystkich zasad ostrożności, nie można uniknąć chwilowych wahań temperatury mediów hodowlanych oraz zmian stężeń gazów w inkubatorze. Może mieć to znaczący wpływ na przebieg ich rozwoju.

Embryoscope  z wbudowanym systemem Time-Lapse 

Wbudowany system time-lapse w Embryoscopie, pozwala na stały monitoring rozwoju zarodków, bez konieczności wyjmowania ich z inkubatora. Zarodki przez cały czas przebywają w stałych warunkach hodowlanych, więc ryzyko wystapienia  niepożądanych zdarzeń, związanych z modyfikacją warunków, jest ograniczone do minimum.  Dzięki wewnętrznym kamerom Embryoscope, dostarcza informacje o czasie podziałów i dynamice zmian morfologicznych, na podstawie których możemy wybrać najbardziej rokujący zarodek do transferu.

Zastosowanie Embryoscope zalecane jest w przypadku:

 • nawracających poronień
 • pacjentek z niską rezerwą jajnikową
 • stosowania innych zaawansowanych technik takich jak: PGD, TESE, microTESE
 • programów zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem witryfikowanych oocytów

Dowiedz się więcej

Zwiększenie szansy na prawidłowe zagnieżdżenie się zarodka

Zagnieżdżenie się zarodka w jamie macicy jest kluczowym momentem dla dalszego rozwoju ciąży i jednocześnie zwieńczeniem programu zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Stosując dodatkowe techniki laboratoryjne można zwiększyć szansę na prawidłową implantację zarodka.

EmbryoGlue

To specjalne podłoże przeznaczone do transferu zarodków. Stosowane jest w celu zwiększenia wskaźnika implantacji, a tym samym zwiększenia wskaźnika uzyskiwanych ciąż. Poprzez obecny w  składzie hialuronian, ściśle odzwierciedla warunki w macicy w czasie implantacji.

EmbryoGlue  zalecane jest dla:

 • pacjentek w wieku powyżej 35 roku życia
 • pacjentek po wcześniejszych, nieudanych próbach implantacji
 • pacjentek z niepłodnością idiopatyczną

dowiedz się więcej


Assisted hatching AH (wspomagane wylęganie)

Polega na niewielkim nacięciu osłonki przejrzystej zarodka bezpośrednio przed jego transferem. Assisted Hatching  może zwiększyć szanse na prawidłową implantację zarodka w przypadku, gdy nadmierna grubość lub twardość (np po mrożeniu) osłonki uniemożliwia w sposób naturalny wyklucie się zarodka. 

Zastosowanie Assisted hatching, zalecane jest w przypadku:

 • pacjentów w wieku 37 lat i powyżej
 • par, które doświadczyły niepowodzeń poprzednich programów leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego (2 lub więcej niepomyślnych cykli IVF)
 • sytuacji, gdy w ramach cyklu uzyskano zarodki o niskiej jakości
 • w przypadku transferów w cyklach mrożonych

dowiedz się więcej


Endomertial scratching  (kontrolowany uraz endometrium)

 To celowo wykonane uszkodzenie błony śluzowej macicy, w celu zwiększenia jej receptywności, a tym samym ułatwienia zagnieżdżenia się zarodka.

Endometrial scratching zalecany jest w przypadku:

 • pacjentek, u których mimo prawidłowej rezerwy jajnikowej i uzyskania wysokiej jakości zarodków podczas procedury in vitro, nie doszło do implantacji

dowiedz się więcej


Atosiban 

Będący antagonistą receptorów oksytocynowych i wazopresynowych zmniejsza czynność skurczową macicy, dodatkowo obniża wewnątrzmaciczne wydzielanie prostaglandyn, co poprawia ukrwienie macicy, powodując zwiększenie szansy na prawidłową implantację zarodka.

Wlew dożylny z atosibanu zalecany jest w przypadku:

 • pacjentek ze zdiagnozowaną nadmierną kurczliwością macicy
 • pacjentek, u których mimo prawidłowej rezerwy jajnikowej i uzyskania wysokiej jakości zarodków podczas procedury in vitro, nie doszło do implantacji

dowiedz się więcej


Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie