Unia Europejska

EmbryoGlue zwiększa skuteczność IVF

Czasem zdarza się, że mimo uzyskania dobrze rokującego zarodka nie udaje się utrzymać ciąży przy procedurze IVF. Najczęściej dochodzi do trudności z zagnieżdżeniem się zarodka w jamie macicy, natomiast szanse te rosną dzięki zastosowaniu EmbryoGlue®.

Co to jest EmbryoGlue®?

EmbryoGlue® to specjalne podłoże przeznaczone do transferu zarodków. Stosowane jest w celu zwiększenia wskaźnika implantacji i w efekcie zwiększenia wskaźnika uzyskiwanych ciąż. Jest to produkt, ściśle odzwierciedlający warunki w macicy w czasie implantacji.

Jak i dlaczego EmbryoGlue® działa?

Podłoże EmbryoGlue® jest źródłem wszystkich składników odżywczych oraz energetycznych potrzebnych dla optymalnego rozwoju zarodka. Jednak jego najważniejszą przewagą jako medium stosowanego do embriotransferu jest wysoka zawartość hialuronianu (substancji występującej we wszystkich tkankach w organizmie). Dzięki temu naśladuje działanie wydzieliny macicy z okresu przedimplantacynego. Ściany macicy i zarodka posiadają receptory dla tej cząsteczki.

Uważa się, że hialuronian w EmbryoGlue® działa jak mostek pomiędzy zarodkiem i śluzówką macicy, o efekcie podobnym do kleju. Ponadto, podwyższone stężenie hialuronianu zagęszcza roztwór upodabniając go do stężenia płynów w macicy. Umożliwia to lepsze mieszanie podłoża do transferu i płynu macicy ograniczając dryfowanie zarodka w jamie macicy po transferze. Dodatkowo podłoże EmbryoGlue® zawiera najbardziej bezpieczne źródło białka tj. albuminę rekombinowaną. Dzięki temu zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla matki i przyszłego dziecka, poprzez wyeliminowanie ryzyka zakażenia.

Podobnie jak w naturalnym cyklu efektem EmbryoGlue® jest wzrost powinowactwa zarodka do endometrium.

Zastosowanie EmbryoGlue® podczas transferu zarodka zwiększa skuteczność zabiegów IVF o ok. 8% (1)

Badanie literatury, wykonane przez niezależny instytut badawczy “Cochrane Collaboration”, obejmujące wszystkie opublikowane wyniki dotyczące wpływu zwiększonego stężenia hialuronianu podczas przeniesienia zarodka wskazują na wzrost szansy na implantację, w porównaniu do przenoszenia zarodka bez hialuronianu (2,3).

Zastosowanie EmbryoGlue® podczas transferu zarodka zwiększa powodzenie zabiegów IVF o ok. 8%

Rys 1. Bontekoe i wsp.: Adherence compounds in embryo transfer media for assisted reproductive technologies Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 25;(2)

EmbryoGlue® jest jedynym dostępnym podłożem do transferu zarodków, które jest wzbogacone w hialuronian. Inne badania wykazały znaczący wzrost liczby dzieci wśród par z szerokim zakresem zdiagnozowanych niepłodności.

Dla kogo jest EmbryoGlue®?

Wszyscy pacjenci leczeni za pomocą procedury IVF, której wynikiem jest przeniesienie zarodka, mogą odnieść korzyść z zastosowania EmbryoGlue.

EmbryoGlue ® jest szczególnie korzystne dla:

  • pacjentek w wieku powyżej 35 roku życia
  • pacjentek po wcześniejszych, nieudanych próbach implantacji
  • pacjentek z niepłodnością idiopatyczną

Piśmiennictwo:

  • Singh N, Gupta M, Kriplani A, Vanamail P : Role of Embryo Glue as a transfer medium in the outcome of fresh non-donor in-vitro fertilization cycles. J Hum Reprod Sci. 2015 Oct-Dec; 8(4): 214-217.
  • Bontekoe S, Heineman MJ, Johnson N, Blake D.: Adherence compounds in embryo transfer media for assisted reproductive technologies. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 25;(2).
  • Valojerdi MR, Karimian L, Yazdi PE, Gilani MA, Madani T, Baghestani AR: Efficacy of a human embryo transfer medium: a prospective, randomized clinical trial study. J Assist Reprod Genet. 2006 May;23(5):207-212.

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie