Unia Europejska

Czym różni się seminogram podstawowy od seminogramu komputerowego?

Czym różni się seminogram podstawowy od seminogramu komputerowego?

Pierwszym i podstawowym badaniem, jakie wykonuje mężczyzna w celu oceny płodności jest badanie nasienia- seminogram. W pierwszej kolejności zalecamy wykonanie seminogramu podstawowego, metodą manualną. W badaniu tym zostanie wykonana makroskopowa ocena nasienia (objętość, pH, konsystencja, barwa itp) oraz mikroskopowa ocena, na którą składa się analiza takich parametrów jak: obecność plemników, ich koncentracja, całkowita liczba, ruchliwość (z podziałem na ruch postępowy, niepostępowy i oraz plemniki nieruchome), a także ich budowa czyli morfologia.

 

W naszej ofercie posiadamy również seminogram rozszerzony. Badanie to przeprowadzane jest przy użyciu komputerowo wspomaganej analizy nasienia (SCA). Dzięki zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania, oprócz wyżej wymienionych analizowanych parametrów, możliwa jest dodatkowo, szczegółowa ocena parametrów plemnika. Na podstawie kilkunastu obrazów analizowana jest m.in trajektoria ruchu oraz ocena parametrów takich jak: VCL – całkowita droga plemnika w jednostce czasu (µm/s), VSL – droga przebyta przez plemnik po linii prostej, VAP – matematycznie wygładzona droga przebyta przez plemnik w jednostce czasu, ALH – amplituda bocznych wychyleń główki. Dodatkowo przeprowadzana jest szczegółowa analiza morfologii plemnika – oparta o precyzyjne pomiary długości, szerokości główki i wstawki, ich kształtu, kąta ich połączenia oraz wielkości akrosomu.

Badanie komputerowe najczęściej polecane jest w przypadku rozszerzenia diagnostyki, szczególnie w przypadku nieprawidłowości w ruchliwości i morfologii plemników. Oczywiście badanie to można również wykonać bez uprzedniego wykonywania badania manualnego.

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie