Unia Europejska

ESHRE ART Centre Certification

Jesteśmy niezwykle dumni, że nasza klinika jest jedną z dziesięciu pierwszych klinik w Europie i pierwszą w południowej Polsce, której przyznano certyfikat ESHRE ART Centre Certification. W Polsce są tylko dwie inne kliniki, którym przyznano ten certyfikat.

Certyfikacja potwierdza, że w naszym ośrodku stosowane są najwyższe standardy dobrej praktyki klinicznej i laboratoryjnej, pracownicy stale doskonalą swoje umiejętności, a organizacja pracy gwarantuje bezpieczeństwo i wysoką jakość wykonywanych procedur.

Pełna lista ośrodków certyfikowanych przez ESHRE znajduje się tutaj:

https://www.eshre.eu/Accreditation-and-Certification/ART-Centre-Certification/Certified-centres

ESHRE – European Society of Human Reproduction and Embryology to najbardziej uznane w Europie stowarzyszenie zrzeszające lekarzy, embriologów, naukowców i innych profesjonalistów zajmujących się tematyką leczenia niepłodności. ESHRE w Europie pełni rolę niezależnej i obiektywnej jednostki certyfikującej personel medyczny oraz ośrodki leczenia niepłodności.

Jak przebiegał proces certyfikacji i co oceniała komisja certyfikująca?

W pierwszym etapie certyfikacji audytorzy wnikliwie przeanalizowali m.in.:

 • wszelkie niezbędne pozwolenia oraz dokumenty;
 • wykształcenie, doświadczenie oraz odbyte szkolenia naszej kadry w tym przede wszystkim: lekarzy, embriologów, diagnostów oraz położnych;
 • procedury medyczne oraz embriologiczne;
 • wyniki leczenia;
 • prowadzoną przez ośrodek dokumentację medyczną;
 • organizację pracy;
 • układ pomieszczeń i wyposażenie ośrodka;
 • stosowane media i sprzęt jednorazowy;
 • zarządzanie jakością w ośrodku.

Pełną listę sprawdzanych przez ESHRE aspektów naszej pracy znajdziecie Państwo tutaj: https://www.eshre.eu/Accreditation-and-Certification/ART-Centre-Certification/Checklists

Drugi etap certyfikacji polegał na wizycie kontrolnej ośrodka przez doświadczonych audytorów: lekarza zajmującego się leczeniem niepłodności oraz certyfikowanego embriologa klinicznego.

Podczas audytu na miejscu w ośrodku ocenione zostały:

 • wykonywane procedury embriologiczne oraz medyczne;
 • układ pomieszczeń; 
 • wyposażenie ośrodka;
 • organizacja pracy;
 • bezpieczeństwo oraz identyfikacja materiału na każdym etapie wykonywanych procedur.

Audytorzy oceniali nasz personel podczas wykonywania wszystkich najważniejszych procedur medycznych i embriologicznych, bacznie obserwując każdy etap procedury.

Dzięki tak wnikliwej i niezależnej ocenie ośrodka, macie Państwo pewność, że jesteście w dobrych rękach, a świadczone przez nas usługi są na najwyższym poziomie.

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie