Unia Europejska

Czy mogę oddać materiał do badania poza laboratorium?

Czy mogę oddać materiał do badania poza laboratorium?

W wyjątkowych przypadkach materiał może zostać dostarczony do kliniki . Należy wówczas dostarczyć próbkę, w uzgodnionym terminie, do laboratorium najpóźniej do 40 minut od momentu ejakulacji (proszę zanotować na pojemniku godzinę oddania nasienia). Podczas transportu do laboratorium nasienie nie powinno być poddawane wstrząsom a także wahaniom temperatury (optymalna temperatura transportu to 20-37°C).

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie