Unia Europejska

Co zrobić kiedy mój wynik badania nasienia jest nieprawidłowy?

Co zrobić kiedy mój wynik badania nasienia jest nieprawidłowy?

Należy pamiętać, że jednorazowe badanie nasienia ma znaczenie przesiewowe i zwykle nie może być podstawą rozpoznania całkowitej niepłodności. W przypadku nieprawidłowego wyniku, należy zasięgnąć porady specjalisty (w tym przypadku androloga), który poszerzy dalszą diagnostykę (dodatkowe badania nasienia, badania hormonalne, badanie fizykalne i USG jąder, badania genetyczne) w celu wyjaśnienia przyczyny niepłodności i ewentualnego podjęcia leczenia przyczynowego.

Gdy wynik badania nasienia jest niepokojący, test należy powtórzyć w ciągu 2-3 tygodni, (zachowując jednakową ilość abstynencji, jak przy pierwszym badaniu).Jeśli znów pojawią się nieprawidłowości, należy rozszerzyć diagnostykę nasienia o kolejne dodatkowe badania. Rodzaj i kolejność wykonania tych dodatkowych badań określa lekarz androlog – lepiej nie robić tych badań “na własną rękę” gdyż może się okazać, że zostały wykonane niepotrzebnie.

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie