Unia Europejska

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRIE) w kwestii szczepienia przeciwko koronawirusowi SARS-Cov-2

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRIE) w kwestii szczepienia przeciwko koronawirusowi SARS-Cov-2 w okresie leczenia niepłodności technikami wspomaganego rozrodu (ART) oraz kobiet w ciąży. Warszawa, dn. 16 stycznia 2021 r.

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) przedstawia przetłumaczone i skrócone stanowisko Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE)w zakresie szczepienia COVID-19 osób, pozostających w trakcie leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu oraz kobiet w ciąży.

I.SZCZEPIENIE W OKRESIE OKOŁOKONCEPCYJNYM

W chwili obecnej brak jest informacji na temat możliwego wpływu szczepienia przeciwko COVID-19 na komórki jajowe, plemniki, implantację zarodka i wczesne etapy ciąży.

Z powyższych względów wydaje się rozsądne, aby odłożyć rozpoczęcie leczenia niepłodności metodami medycznie wspomaganego rozrodu (ART, a w tym: pobranie nasienia, stymulację jajników, transfer zarodków) na co najmniej kilka dni po podaniu drugiej dawki szczepienia, tak aby dać czas na ustabilizowanie odpowiedzi immunologicznej i rozwój przeciwciał. Można rozważyć również bardziej ostrożne podejście, tj. przełożyć rozpoczęcie leczenia ART o okres od 14 dni do 2 miesięcy.

II.SZCZEPIENIE W CIĄŻY

Bezpieczeństwo szczepionek przeciwko COVID-19 u kobiet w ciąży nie zostało dotychczas ocenione. Decyzja o zastosowaniu szczepionki u ciężarnej powinna być podjęta po konsultacji z lekarzem, po rozważeniu indywidualnych korzyści i ryzyka.

Pełna treść stanowiska ESHRE dostępna jest na stronie ESHRE: COVID-19 and ART (eshre.eu)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii:

  • prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa,
  • Prezes Zarządu PTMRiE
  • prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński, Wiceprezes Zarządu PTMRiE
  • dr n. med. Anna Janicka, Członek Zarządu PTMRiE
  • lek. Katarzyna Kozioł, Członek Zarządu PTMRiE
  • dr hab. n. biol. Joanna Liss, Członek Zarządu PTMRiE
  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, Członek Zarządu PTMRiE
  • dr Agnieszka Nowak, Członek Zarządu PTMRiE

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie