Unia Europejska

Koronawirus – komunikat dotyczący COVID-19 (aktualizacja 07.04.2020)

Aktualizacja na dzień 07.04.2020

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa i Personelu skróciliśmy godziny pracy, a Personel pracuje w systemie zmianowym. Dlatego też prosimy Państwa o wyrozumiałość. Mamy nadzieje ze sytuacja związaną z epidemia wkrótce minie i wrócimy do normalnych godzin pracy. Personel pozostaje do Państwa dyspozycji cały czas!

Prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy Ośrodka, z Kliniką można się również kontaktować  przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.artvimed.pl , e-mail [email protected] oraz Facebook. 

Z Pracownią Seminologiczną- badanie nasienia możliwy jest kontakt telefoniczny w godzinach od 9 do 12 pod numerem telefonu: +48 510 442 304

Dziękujemy za wyrozumiałość

Aktualizacja na dzień 27.03.2020

Zgodnie z nowymi wytycznymi sekcji ultrasonografii PTGIP:

Powinniśmy promować zachowania polegające na tym, że każda pacjentka przychodzi na badanie w maseczce – na wypadek, gdyby była pacjentką bezobjawową zakażoną (obecnie jest to potencjalnie każda pacjentka), aby nie rozsiewać wirusa w czasie mówienia, nie zakazić innych pacjentek.

Zobacz wytyczne.


Aktualizacja na dzień 16.03.2020

Komunikat w sprawie organizacji pracy Centrum medycyny Rozrodu ARTVIMED w czasie zagrożenia koronawirusem.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w Europie poniżej przedstawiamy zalecenia dla pacjentów Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED:

W przypadku leczenia niepłodności upływający czas ma kluczowe znaczenie. Jest duże prawdopodobieństwo że wirus będzie obecny w naszej populacji przez dłuższy czas. Dlatego u pacjentek, których upływający czas ma istotne znaczenie dla zachowania ich płodności ( ze względu na wiek lub ograniczoną rezerwę jajnikową, jak również pacjentów oncofertility) z zachowaniem bezwzględnych środków ostrożności, leczenie podstawowe i  leczenie in vitro będzie kontynuowane. 

Ze wszystkimi Pacjentami, których wizyty zostały lub zostaną odwołane, pozostajemy w kontakcie i gdy tylko zagrożenie koronawirusem zostanie zażegnane, skontaktujemy się z nimi w pierwszej kolejności w celu umówienia nowego terminu wizyty. 

Pierwszorazowe wizyty odbywają się bez zmian, z zachowaniem bezwzględnych środków ostrożności.  

Informujemy iż do odwołania każda osoba przychodząca do Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED będzie miała wykonany pomiar temperatury ciała (bezdotykowo) oraz przeprowadzi z Państwem krótki wywiad. 

Zalecamy, aby  wizyty lekarskie odbywały się bez osób towarzyszących i dzieci. Do Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED mogą wejść jedynie osoby bezpośrednio zaangażowane w leczenie, których badania, wizyty lub zabiegi nie zostały odwołane.

Prosimy o dokonywanie wszystkich płatności kartą oraz o śledzenie komunikatów na stronie internetowej www.artvimed.pl

Działania prewencyjne

Zalecamy, aby ograniczyć czas przebywania Państwa Klinice, materiał do badań nasienia- Seminogram należy dostarczyć do Kliniki zgodnie z wytycznymi:

 • czas transportu do 40 min, w sterylnym pojemniku
 • optymalna temperatura transportu 20-37°C,  nie ogrzewać, nie schładzać materiału, 
 • transportować przy ciele
 • w razie wątpliwości prosimy o kontakt z laboratorium diagnostycznym tel: 510-442-304
 • w trosce o bezpieczeństwo  usunęliśmy dystrybutor wody oraz czasopisma, katalogi i foldery z wszystkich przestrzeni, z których korzystają pacjenci. 
 • udostępniliśmy pacjentom płyny do dezynfekcji oraz jednorazowe chusteczki higieniczne.

Przypominamy że: 

Jeżeli, pojawiła się u Państwa gorączka  ≥38 ⁰C , kaszel, duszności prosimy o odwołanie wizyty w Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED, pozostanie w domu i skontaktowanie się z lekarzem pierwszego kontaktu zgodnie z zaleceniami opublikowanymi na stronie https://gis.gov.pl/

Jeżeli mieli Państwo kontakt z osobą chorą, prosimy o postepowanie zgodnie z zaleceniami opublikowanymi na stronie https://gis.gov.pl/

Bezpieczeństwo

 • Wszystkich pracowników zapoznaliśmy z procedurą dotyczącą postępowania w przypadku podejrzenia u pacjenta infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. 
 • Wydaliśmy instrukcje dla pracowników w związku z bezpieczeństwem pracy i metodami ochrony przed zakażeniem. 
 • Rozpowszechniliśmy instrukcje dotyczące telefonów alarmowych w sytuacji epidemiologicznie niebezpieczniej.
 • Wdrożyliśmy restrykcyjne środki bezpieczeństwa i obsługi pacjentów.

Zachęcamy do zapoznania się z wdrożonymi przez nas zasadami bezpieczeństwa pod tym adresem.


Aktualizacja na dzień 12.03.2020

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i w porozumieniu z Konsultantem Wojewódzkim, informujemy że, trwające w Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED procedury IVF będą dokończone, natomiast rekomendujemy  odroczenie i nie rozpoczynanie nowych stymulacji do IVF.  Zalecamy, aby  wizyty lekarskie odbywały się bez osób towarzyszących i dzieci. Przypominamy również że: jeśli pojawiła się u Państwa gorączka  ≥38 ⁰C , kaszel, duszności prosimy o odwołanie wizyty w Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED, pozostanie w domu i skontaktowanie się z lekarzem pierwszego kontaktu zgodnie z zaleceniami opublikowanymi na stronie https://gis.gov.pl/


Aktualizacja na dzień 11.03.2020

Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 informujemy iż od 11.03.2020 (do odwołania) każda osoba przychodząca do Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED będzie miała wykonany pomiar temperatury ciała (bezdotykowo). Decyzja ta spowodowana jest troską o zdrowie Pacjentów jak również o bezpieczeństwo przechowywanych zarodków i komórek rozrodczych. Mamy nadzieję, że te działania spotkają się z Państwa zrozumieniem i akceptacją.


5 marca 2020

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w Europie poniżej przedstawiamy zalecenia dla pacjentów Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED

Jeżeli wrócili Państwo z Włoch, Chin lub innych krajów uznanych za kraje o podwyższonym ryzyku zakażenia, o których mowa na stronie https://gis.gov.pl/ , pojawiła się u Państwa gorączka  ≥38 ⁰C , kaszel, duszności prosimy o odwołanie wizyty w Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED, pozostanie w domu i skontaktowanie się z lekarzem pierwszego kontaktu zgodnie z zaleceniami opublikowanymi na stronie https://gis.gov.pl/

 Jeżeli powrócili Państwo z Włoch, Chin lub innych krajów o których mowa na stronie https://gis.gov.pl/ prosimy o obserwowanie przez kolejnych 14 dni swojego stanu zdrowia (sugerujemy spędzenie tego czasu w domu) i nieodbywanie w tym czasie wizyt w Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED (prosimy o ich odwołanie lub przeniesienie na inny termin).

Jeżeli mieli Państwo kontakt z osobą chorą, lub zakażoną prosimy o odwołanie lub przeniesienie na inny termin wizyt zaplanowanych w Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED oraz postepowanie zgodnie z zaleceniami opublikowanymi na stronie https://gis.gov.pl/ 

Zgodnie z memorandum  Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii ESHRE  sugerujemy, aby pacjentki w ciąży lub osoby (mężczyźni i kobiety) planujące lub poddające się leczeniu niepłodności powinny unikać podróży do znanych miejsc zakażenia, a także kontaktu z potencjalnie zakażonymi osobami.

ESHRE rekomenduje również,  aby pacjenci, którzy spełniają kryteria diagnostyczne zakażenia COVID-19, powinni unikać zajścia w ciążę. W przypadku pacjentów już poddanych leczeniu niepłodności zalecamy rozważenie kriokonserwacji oocytów lub zarodków w celu późniejszego przeniesienia zarodka.

Ze względu na brak wiedzy o wpływie zakażenia COVID-19 na przebieg ciąży oraz zdrowie matki i dziecka, przy podejrzeniu infekcji wymienionym koronawirusem, a także po powrocie ze stref wysokiego ryzyka lub kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie (dotyczy zarówno kobiet jak i mężczyzn) należy unikać zachodzenia w ciążę do czasu pełnego wyleczenia lub przez min. 14 dni  (czyli praktycznie 1 cykl miesiączkowy) od daty powrotu lub kontaktu. Są to zalecenia ASRM (American Society for Reproductive Medicine).

Zalecamy na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce
 2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
 3. Zachować bezpieczną odległość
 4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Mamy nadzieję, że te działania spotkają się z Państwa zrozumieniem i akceptacją.

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie