Unia Europejska

Kongres Endometriozy 2018

W dniach 23-24 marca 2018 roku odbył się w Warszawie I Ogólnopolski Kongres Endometriozy.

Wykłady zostały poprzedzone warsztatami, w trakcie których uczestnicy mogli zapoznać się z metodami diagnostyki głęboko naciekającej endometriozy oraz możliwościami jej leczenia. Drugi dzień spotkania zarezerwowano natomiast na spotkania i warsztaty dla pacjentów. Organizatorom należą się gratulacje za tak nowoczesne i praktyczne podejście do tematu.

Głęboko naciekająca endometrioza stanowi ogromny problem dla cierpiących z jej powodu kobiet i znacząco pogarsza jakość życia. Oprócz przewlekłych, niejednokrotnie bardzo znacznych dolegliwości bólowych choroba może również prowadzić do niepłodności. Leczenie w większości przypadków jest chirurgiczne i polega na usunięciu ognisk endometriozy. Niestety, zabiegi takie są bardzo trudne, wymagają wysokich umiejętności, zaawansowanego sprzętu (jak tzw nóż plazmatyczny) oraz doświadczenia, którym może pochwalić się jedynie kilka ośrodków w kraju.

Aspekt niepłodności w przebiegu endometriozy wyczerpująco omówił w swoim wykładzie prof. Jerzy Radwan, zwracając uwagę na odmienność postępowania. W sytuacji, w której na plan pierwszy wysuwa się problem z płodnością, leczenie chirurgiczne powinno być zarezerwowane dla pacjentek młodych, z dobrą rezerwą jajnikową, w pozostałych sytuacjach pierwszeństwo mają metody wspomaganego rozrodu.

W leczeniu chirurgicznym u pacjentek niepłodnych przede wszystkim kładzie się nacisk na oszczędzanie rezerwy jajnikowej, co zależy od doświadczenia operatora i zastosowanej techniki.

I Ogólnopolski Kongres Endometriozy – https://www.endokongres.pl


Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie