Unia Europejska
Agnieszka Mroczek

Agnieszka Mroczek

Specjalizacje

Koordynatorka Medyczna
Kierowniczka ds. Jakości


Doświadczenie

Fundusze Europejskie