Unia Europejska

Jak przygotować się do badania nasienia

Badanie nasienia, to pierwsze badanie jakie wykonuje mężczyzna w celu oceny płodności. Badanie będzie wiarygodne tylko wtedy, jeśli odpowiednio się do niego przygotujemy. Poniżej wyjaśniamy jak to zrobić. 


Wstrzemięźliwość płciowa

Jednym z kluczowych czynników, które wpływają na wiarygodność badania nasienia jest wcześniejsza abstynencja seksualna, która powinna wynosić do 2 do 7 dni. Zbyt krótki okres od ostatniej ejakulacji (również drogą masturbacji) może powodować sztuczne obniżenie koncentracji plemników, a zbyt długi – zwiększenie jej przy jednoczesnym obniżeniu m.in. ich ruchliwości i morfologii. 

W przypadku powtórnego (kolejnego) badania pacjent powinien zachować taki sam okres wstrzemięźliwości płciowej.

Używki i wysiłek fizyczny

Wiedząc, że będziemy udawali się na badanie nasienia, należy zachować minimum  2 dni abstynencji alkoholowej a także ograniczyć nadmierny wysiłek fizyczny na co najmniej dzień przed badaniem.  

Stan zdrowia

Badania nasienia nie powinno wykonywać się w trakcie antybiotykoterapii, należy wówczas odczekać 14 dni od jej zakończenia.  Negatywnie na wynik wpływa także podwyższona temperatura m.in. wystąpienie gorączki – w tym przypadku zaleca się wykonanie badania po 2,5 – 3 miesięcy od jej wystąpienia. 

Oddawanie nasienia

Po potwierdzeniu danych osobowych na podstawie dowodu tożsamości pacjent otrzymuje sterylny pojemnik na próbkę nasienia. Następnie kierowany jest do specjalnego pomieszczenia, w którym należy oddać materiał do analizy. Podczas oddawania nasienia mężczyźnie może towarzyszyć jego partnerka. Pokój wyposażony jest w telewizor z filmami i czasopisma o tematyce erotycznej. Tuż obok znajduje się laboratorium analityczne, tak aby nasienie mogło jak najszybciej zostać poddane ocenie. 

Materiał do badań należy oddać drogą masturbacji bezpośrednio do pojemnika, po wcześniejszym oddaniu moczu i umyciu narządów płciowych. Konieczne jest oddanie całości materiału, jeśli z jakiś powodów część nasienia została oddana poza pojemnik należy o tym poinformować personel wykonujący badanie.  

W wyjątkowych przypadkach materiał może zostać dostarczony do kliniki z domu. Należy wówczas dostarczyć próbkę do laboratorium najpóźniej do 40 minut od momentu ejakulacji (proszę zanotować na pojemniku godzinę oddania nasienia). Podczas transportu do laboratorium nasienie nie powinno być poddawane wstrząsom a także wahaniom temperatury (optymalna temperatura transportu to 20-37°C).

Bez względu na miejsce materiał należy oddać bezpośrednio do sterylnego pojemnika drogą masturbacji. Materiał nie może pochodzić z prezerwatywy lub stosunku przerywanego. 

Powtórzenie badania

W celu uzyskania wiarygodnego wyniku, badanie należy powtórzyć przynajmniej dwukrotnie w odstępie 2-3 tygodni.  Należy wówczas pamiętać o zachowaniu takiego samego okresu abstynencji seksualnej jak we wcześniejszym badaniu.

Konsultacja wyniku

Po otrzymaniu wyniku badania, istnieje możliwość bezpłatnej konsultacji, w której zostaną omówione uzyskane parametry nasienia. 

Badanie nasienia wymaga wcześniejszej telefonicznej rejestracji pod numerem +48 12 661 30 30

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie