Unia Europejska

Szkolenia określone Ustawą o leczeniu niepłodności

Wymagane obowiązującym stanem prawnym szkolenia dla embriologów i pracowników medycznych Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED w Krakowie odbędą się w dniach 10-12 października 2017 roku w siedzibie placówki (ul. Legendy 3 – Kraków)

Więcej informacji odnośnie szkoleń i wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 roku w sprawie szkoleń w zakresie pobierania, przetwarzania, przechowywania, testowania i dystrybucji komórek rozrodczych i zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji można znaleźć w sekcji Szkolenia

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie