Unia Europejska

Warsztaty III – Niepłodność. Wartości i Decyzje

Trzecia edycja warsztatów pod hasłem „Niepłodność. Wartości i decyzje.” odbędzie się w Krakowie w dniu 14 kwietnia 2018 r. Rozpoczęcie: godz. 9:00. Miejsce: Hotel IBIS (ul. Pawia 15, Kraków).

Czy poznanie swoich wartości może pomóc nam w drodze do rodzicielstwa? Jaki jest mój system wartości? Podczas pierwszej części warsztatów będzie okazja żeby nazwać i określić swoje wartości w życiu, a podczas drugiej części zastanowimy się, jak nasze wartości wpływają na decyzję i działania w drodze do rodzicielstwa.

Prowadzący: Prof. Jan Hartman, Dr n. med. Bartosz Chrostowski, Magdalena Modlibowska, Olga Jurasz-Halaczek

W trakcie trzeciej edycji Warsztatów gościem specjalnym będzie Prof. Jan Hartman. Spotkanie składać się będzie z wykładu i dyskusji na temat etycznych problemów prokreacji. Omówimy zagadnienie tzw. „prawa do posiadania dziecka” (praw reprodukcyjnych), kwestię praw zarodka i płodu. Ryzyko moralne związane z prokreacją technologicznie wspomaganą bądź niestandardową (techniki zapłodnienia in vitro, klonowanie, tzw. rodzeństwo ratunkowe, selekcję preinplantacyjną, ingerencje w genom człowiek.

Prof. Jan Hartman (1967) –  profesor filozofii, kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ. Jest autorem kilkunastu książek filozoficznych z takich dziedzin, jak metafilozofia, filozofia polityki i bioetyka. Ponadto uprawia publicystkę, m. in. jako stały felietonista tygodnika „Polityka”.

Olga Jurasz-Halaczek – psycholog, psychoterapeuta, pracownik Beskidzkiego Centrum Zdrowia Psychicznego poprowadzi warsztaty podczas których spróbujemy odkryć nasze życiowe wartości i spojrzeć na niepłodność z ich perspektywy.

Magdalena Modlibowska – Prezeska Fundacji „Po Adopcji”. Adopcja to jedna z dróg. Ani łatwiejsza, ani trudniejsza. Ale tak samo jak wszystko co spotyka parę w niepłodności, powinna opierać się na uniwersalnych wartościach, wtedy decyzje, a przede wszystkim późniejsze ich konsekwencje będą prostsze do włączenia ich w codzienne życie. To wszystko przedstawi Magdalena Modlibowska, autorka książki „Odczarować adopcję” i „Księga Adoptowanego Dziecka”.

Dr n. med. Bartosz Chrostowski – specjalista ginekolog położnik Dyrektor Centrum Medycyny Rozrodu ARTVIMED opowie o diagnozowaniu i możliwościach leczenia zgodnie ze standardami PTMR. Weźmie udział w dyskusji i przedstawi możliwości i granicy z medycznego punktu widzenia.

Fundusze Europejskie