Unia Europejska
Paulina Kuras

Paulina Kuras

Specjalizacje

Embryologist, PTMRiE certified
Laboratory Diagnostician


Doświadczenie

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła kierunek Biologia. W trakcie studiów uczestniczyła w licznych kursach związanych z biologią rozrodu. Posiada tytuł diagnosty laboratoryjnego potwierdzony wpisem do ogólnopolskiego rejestru diagnostów laboratoryjnych. Odbyła intensywny kurs badania nasienia wg wytycznych WHO organizowany przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i Polskie Towarzystwo Andrologiczne.

Posiada certyfikat Embriologa Klinicznego wydany przez PTMRiE.

Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMRiE). Członek European Society for Human Reproduction and Embriology (ESHRE).

Fundusze Europejskie