Unia Europejska
Ewa Posadzka, MD, PhD

Ewa Posadzka, MD, PhD

Specjalizacje

Gynaecology&Obstetrics specialist
Reproductive endocrinology and infertility specialist


Doświadczenie

W latach 2008-2013 r pracowała jako asystent na Klinice Ginekologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie również realizowała program specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii. W ciągu kilku lat szkolenia odbyła staże zagraniczne m.in z uroginekologii w Katedrze Ginekologii Uniwersytetu im. Karola w Pradze.

Egzamin specjalizacyjny zdała z wyróżnieniem w 2015 r, doktorat z zakresu sposobów leczenia endometriozy obroniła w 2016 na wydziale lekarskim Collegium Medicum UJ.

Obecnie pracuje w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Szpitala Uniwersyteckieg w której rozpoczęła specjalizację szczegółową z endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Dodatkowo od kilku lat z powodzeniem prowadzi pacjentki w poradni specjalistycznej w Krakowie.

W kręgu szczególnych zainteresowań zawodowych znajduje się endokrynologia ginekologiczna i leczenie niepłodności, ginekologia endoskopowa, uroginekologia, leczenie zaburzeń statyki miednicy mniejszej

Równocześnie ustawicznie doskonali umiejętności w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w ginekologii i położnictwie (usg ginekologiczne, usg piersi).

Fundusze Europejskie