Unia Europejska
Agnieszka Nowak, PhD

Agnieszka Nowak, PhD

Specjalizacje

Embryologist, ESHRE and PTMRiE certified
Kierownik Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków


Doświadczenie

Absolwentka Studium Doktoranckiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – specjalność: biologia rozrodu, oraz studiów podyplomowych z zakresu biologii molekularnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestniczka staży zagranicznych oraz szkoleń z zakresu medycyny wspomaganego rozrodu i embriologii.

Posiada certyfikat Embriologa Klinicznego wydany przez PTMRiE oraz międzynarodowy certyfikat Clinical Embryologist ESHRE.

Autorka publikacji naukowych w prasie naukowej polskiej i zagranicznej.

Od 2019 roku należy do Komitetu Embriologów Special Interest Group Embryology ESHRE

Fundusze Europejskie