Unia Europejska

PICSI, SpermSlow

Zastosowanie technik PICSI i spermslow, pozwala na wybór plemnika na podstawie jego zdolności wiązania się z hialuronianem. Cecha ta świadczy o dojrzałości i funkcjonalności konkretnego plemnika.  

Hialuronian naturalnie występuje w kompleksie komórki jajowej, a konkretnie w macierzy międzykomórkowej wzgórka jajonośnego i jest obficie wydzielany przez komórki ziarniste wzgórka. Interakcja pomiędzy plemnikiem a hialuronianem znajdującym się w komórce jajowej jest kluczowym etapem w procesie zapłodnienia.

Podczas końcowego etapu spermatogenezy (procesu dojrzewania plemników), na powierzchni główek plemników wykształcają się specjalne receptory, których zadaniem jest rozpoznanie i połączenie się z hialuronianem. Obecność tych receptorów jest niezbędna do prawidłowego zapłodnienia.   

Plemniki niedojrzałe z nieprawidłowo funkcjonującymi receptorami dla hialuronianu (ich obecność, możemy sprawdzić wykonując test HBA), są niezdolne do zapłodnienia komórki jajowej.

Kiedy zalecana jest procedura selekcji plemników z wykorzystaniem hialuronianu:

  • wieku powyżej 38 lat
  • nieprawidłowego wyniku testów HBA i fragmentacji DNA
  • nieprawidłowych wyników nasienia takich jak morfologia, ruchliwość (teratozoospermia, asthenozoospermia)
  • niepowodzeń procedur in vitro (niski wskaźnik zapłodnień, niski odsetek rozwijających się zarodków, ich niska jakość, brak implantacji)
  • nawracających poronień

Na czym polega procedura selekcji plemników z wykorzystaniem hialuronianu:

Podczas wykonywania zabiegu in vitro techniką PICSI, wykorzystywane są specjalne płytki pokryte hialuronianem. 

W przypadku techniki Spermslow, hialuronian znajduje się w  medium do selekcji plemników.

Kwas hialuronowy znajdujący się  na płytce i w medium przyciąga główki plemników niczym magnes, dzięki czemu możliwy jest wybór dojrzałych i najlepszych plemników, zdolnych do zapłodnienia.

Niezależnie od metody (ich skuteczność jest porównywalna) plemniki zdolne do wiązania się z hialuronianem, zazwyczaj charakteryzują się prawidłową morfologią, zwiększoną integralnością chromatyny a tym samym zmniejszonym ryzykiem występowania aneuploidii chromosomowych, co w wielu przypadkach przekłada się na wzrost odsetka  prawidłowo zapłodnionych oocytów oraz zarodków prawidłowych w dniu transferu.

Należy zaznaczyć, że techniki wykorzystujące zdolność wiązania plemnika z hialuronianem, zmniejszają ryzyko wybrania nieprawidłowego plemnika do procedury in vitro, natomiast całkowicie tego nie wykluczają.

Fundusze Europejskie