Unia Europejska

Embryoscope z wbudowanym systemem Time-Lapse

Tradycyjne sposoby hodowli zarodków mają podstawową wadę, jaką stanowi konieczność wielokrotnego wyjmowania zarodków z inkubatora w celu ich oceny. Pomimo zachowania wszystkich zasad ostrożności, nie można uniknąć chwilowych wahań temperatury mediów hodowlanych oraz zmian stężeń gazów w inkubatorze. Zarodki są bardzo delikatne, więc nawet niewielka zmiana temperatury oraz pH może wpłynąć negatywnie na ich rozwój.W trakcie tradycyjnej hodowli Standardowo oceny dokonuje się 2 razy w ciągu doby, określając tempo podziałów komórek, stopień rozwoju zarodków i ewentualną obecność fragmentacji. Wówczas uzyskujemy jedynie aktualny obraz zarodka, podczas gdy jego rozwój to bardzo dynamiczny proces. W systemie time-lapse widoczne są ewentualne nieprawidłowości jakie mogą powstać w zarodkach na każdym etapie hodowli.

Na czym polega hodowla zarodków w systemie Time-Lapse:

Wbudowany system time-lapse w Embryoscopie, pozwala na stały monitoring rozwoju zarodków, bez konieczności wyjmowania ich z inkubatora. Zarodki przez cały czas przebywają w stałych warunkach hodowlanych, więc ryzyko spowodowania niepożądanych zmian, związanych z modyfikacją warunków, jest ograniczone do minimum.  Obserwacja ta jest możliwa dzięki wbudowanemu mikroskopowi jasnego pola, oraz kamerze, która w zależności od ustawienia wykonuje zdjęcia zarodkom co 5-20 minut na kilku płaszczyznach. Pozyskane w ten sposób zdjęcia są następnie przetwarzane przez komputer oraz łączone w krótkie filmy, które umożliwiają zaobserwowanie nawet najmniejszej niepożądanej zmiany.

Zalety systemu Embryoscope: 

Zalety systemu Embryoscope  doceniamy już na etapie zygoty, a więc w pierwszej dobie po zapłodnieniu. Bez konieczności wyjmowania zarodków z inkubatora możliwa jest dokładna  ocena ilości przedjądrzy.  Ich nieprawidłowa  liczba świadczy o aneuploidii, czyli niewłaściwej ilości chromosomów.

W kolejnych dniach rozwoju zarodka, dzięki systemowi time-lapse, określamy między innymi czy podziały przebiegają symetrycznie i czy sposób, w jaki poszczególne blastomery przylegają do siebie jest właściwy. Wszystkie te cechy pomagają na ustalenie rokowania, a więc szans na prawidłową ciążę.

Embryoscope z wbudowanym systemem Time Lapse w porównaniu do zwykłych inkubatorów, dostarcza dużo więcej informacji o czasie podziałów i dynamice zmian morfologicznych, na podstawie których możemy wybrać najbardziej rokujący zarodek do transferu. 

Zastosowanie Embryoscope zalecane jest w przypadku:

  • nawracających poronień
  • pacjentek z niską rezerwą jajnikową
  • stosowania innych zaawansowanych technik takich jak: PGD, TESE, microTESE
  • programów zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem witryfikowanych oocytów
  • wcześniejszych niepowodzeń programu zapłodnienia pozaustrojowego
  • zaawansowanego, ciężkiego czynnika męskiego
  • niepłodności idiopatycznej

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie