Unia Europejska

Dofinansowanie in vitro dla mieszkańców Tarnowa

Z radością informujemy, że Nasza Klinika została realizatorem „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Miasta Tarnowa”
Program dofinansowywany jest z budżetu miasta Tarnowa

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego na specjalny numer telefonu dla par ubiegających się o udział w programie
888 589 345

Wniosek do pobrania

Procedury dla zakwalifikowanych par

Para zakwalifikowana do niniejszego Programu ma prawo do skorzystania z dofinansowania (maksymalne dofinansowanie to 5 000 zł) jednej z wymienionych poniżej procedur:

 • Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie)
 • Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż partnerskie)
 • Procedury zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych od anonimowej dawczyni (dawstwo inne niż partnerskie) lub procedury adopcji zarodka

Podstawowe kryteria kwalifikacji do udziału w programie:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lat (nieukończony 42 rok życia), a mężczyzny 20-50 lat;
 • osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą mieszkać na terenie Tarnowa tj. muszą być osobami fizycznymi mieszkającymi na terenie Tarnowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu;
 • osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie oraz podpisać oświadczenie, że nie są̨ obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych lub nie uczestniczyły w podobnym Programie finansowanym ze środków publicznym w ciągu ostatnich trzech lat;
 • u osób aplikujących do Programu (kobieta i mężczyzna) musi zostać́ stwierdzona i potwierdzona dokumentacją medyczną, bezwzględna przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu, wraz ze wskazaniem do zapłodnienia pozaustrojowego;
 • osoby aplikujące do programu wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów kriokonserwacji zarodków, przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji i przechowywania kriokonserwowanych oocytów, oraz ich ewentualnego zapłodnienia w kolejnym cyklu leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego;
 • decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje Realizator Programu mając na uwadze ustawowe warunki oraz rekomendacje PTMRiE oraz ESHRE podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w niniejszym Programie.

Istotne kryteria wykluczenia par z Programu:

W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa partnerskiego:

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormonu antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL);
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem jest brak pozyskania komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji;
 • nawracające utraty ciąż̇ w tym samym związku;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy.

W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo męskich komórek rozrodczych):

 • potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania: hormon folikulotropowy – FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub hormon antymullerowski AMH poniżej 0,7 ng/mL;
 • nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację jajeczkowania, czego wyrazem był brak pozyskania komórek jajowych w dwóch cyklach stymulacji;
 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę̨ na okoliczność́ gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie (dawstwo żeńskich komórek rozrodczych) lub procedury adopcji zarodka:

 • wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;
 • brak macicy;
 • negatywna opinia zespołu konsultacyjnego powołanego przez Realizatora, w którego skład powinien wejść przynajmniej jeden psycholog z praktyką w psychologii leczenia niepłodności konsultujący parę na okoliczność * gotowości rodzicielstwa niegenetycznego.

Szczegółowy opis Programu znajduje się na stronie:

https://bip.malopolska.pl/custarnow,a,2109985,konkurs-ofert-na-realizacje-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-polityki-zdrowotnej-leczenia-nie.html
Fundusze Europejskie