Unia Europejska

Program IVF z zarodkami dawców z naszego banku

Program IVF z zarodkami dawców z naszego banku

Zarodki przechowywane w naszym banku pochodzą od par, które w trakcie własnego leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego zdecydowały się anonimowo przekazać część zarodków. Warunkiem przekazania zarodka lub zarodków do dawstwa jest brak u dawców przeciwskazań zdrowotnych do dawstwa innego niż partnerskie, zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Na program składają się:

Etap I – przygotowanie zarodków

 • dobór zarodków wg cech fenotypowych, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 31 lipca 2015 r., poz. 1087) oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia wydanych do ww. Ustawy
 • utworzenie depozytu zarodków i ich przechowywanie przez okres rezerwacji dla konkretnej pary
 • wydanie zarodków z banku do laboratorium embriologicznego
 • przygotowanie zarodków do transferu (procedura identyfikacji, rozmrożenia, inkubacji i oceny zarodków)
 • opieka koordynatora
 • możliwość konsultacji z psychologiem

Koszt etapu: 850 zł

Etap II – Transfer zarodka

Etap ten obejmuje procedurę transferu zarodka do jamy macicy.

Koszt etapu: 1850 zł

Opcje dodatkowe związane z etapem leczenia:

– Procedury dodatkowe związane z nacięciem osłonki przejrzystej zarodka (Assistet hatching – wspomagane wylęganie) – dopłata 500 zł

– transfer w medium z hialuronianem (Embryoglue lub UTM transfer medium) – dopłata 500 zł

Koszty nie uwzględnione w programie:

 • koszt kwalifikacji, synchronizacji i monitorowania cyklu
 • koszt leków stosowanych w synchronizacji cyklu i w trakcie jego monitorowania oraz po transferze
 • koszt badań wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.
 • koszt badań hormonalnych w trakcie leczenia
 • dodatkowe procedury embriologiczne (Assisted hatching, EmbryoGlue lub UTM transfer medium)

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie