Unia Europejska

Program IVF z komórkami dawczyni z naszego banku

Program IVF z komórkami dawczyni z naszego banku

Komórki przechowywane w naszym banku pochodzą od kobiet, które w trakcie własnego leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego zdecydowały się anonimowo przekazać część komórek. Potencjalna dawczyni powinna mieć poniżej 35 lat oraz nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych do dawstwa innego niż partnerskie, zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Na program składają się:

Etap I – przygotowanie komórek

  • mrożenie i przechowywanie komórek jajowych dawczyni (utworzenie depozytu)
  • dobór oocytów wg cech fenotypowych, z naszego banku Komórek Rozrodczych i Zarodków zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 31 lipca 2015 r., poz. 1087) oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia wydanych do ww. Ustawy
  • przygotowanie oocytów do zapłodnienia (procedura identyfikacji, rozmrożenia, inkubacji i oceny komórek )

Koszt etapu: 2 100 zł

Etap II – zapłodnienie i hodowla zarodków

Etap ten obejmuję procedurę preparatyki i przygotowania nasienia do zapłodnienia, procedurę zapłodnienia komórek z zastosowaniem metody zapłodnienia wspomaganego (ICSI lub IMSI) oraz hodowlę zarodków.

Koszt etapu: 4 900 zł

Opcje dodatkowe związane z etapem leczenia:

– hodowla zarodków w systemie time-lapse (Embryoscope) – dopłata 1200 zł

– dodatkowa selekcja plemników FertileChip – dopłata 1000 zł

Etap III – Transfer zarodka

Etap ten obejmuje procedurę transferu zarodka do jamy macicy.

Koszt etapu: 1 550 zł

Opcje dodatkowe związane z etapem leczenia:

– Procedury dodatkowe związane z nacięciem osłonki przejrzystej zarodka (Assistet hatching – wspomagane wylęganie) – dopłata 500 zł

– transfer w medium z hialuronianem (Embryoglue lub UTM transfer medium) – dopłata 500 zł

Etap IV – mrożenie zarodków

Etap ten obejmuje procedurę kriokonserwacji uzyskanych zarodków metodą witryfikacji oraz pierwszy rok ich przechowywania w Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków.

Koszt etapu: 950 zł za pierwszy zarodek i 350 zł za każdy kolejny

Koszty nie uwzględnione w programie:

  • koszt kwalifikacji, synchronizacji i monitorowania cyklu
  • koszt leków stosowanych w synchronizacji cyklu i w trakcie jego monitorowania oraz po transferze
  • koszt badań wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.
  • koszt badań hormonalnych w trakcie leczenia
  • dodatkowe procedury embriologiczne (Embryoscope, FertileChip, Assisted hatching, EmbryoGlue lub UTM transfer medium)

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie