Unia Europejska

Pakiet leczenia double stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową

Pakiet leczenia double stimulation dla pacjentek z obniżoną rezerwą jajnikową

Poniższy pakiet leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego dedykowany pacjentkom z obniżoną rezerwą jajnikową, u których spodziewana jest ograniczona ilość wzrastających pęcherzyków. Procedura została opracowana na podstawie doświadczeń ze stymulacji w obu fazach cyklu. U pacjentek, u których istnieje mała szansa na uzyskanie większej liczby komórek jajowych w pojedynczej punkcji proponujemy wykonanie dwukrotnej stymulacji w tym samym cyklu leczenia. Uzyskane komórki są zapładniane w procedurze ICSI/IMSI-MSOME co daje maksymalny możliwy do uzyskania wskaźnik zapłodnień. Zarodki hodowane są w najnowocześniejszym systemie hodowli (time-lapse – Emryoscope) i poddawane witryfikacji. Podobnie postępuje się po drugiej stymulacji. Takie postępowanie daje możliwość uzyskania znacznie większej liczby zarodków w jednej procedurze. Dzięki zastosowaniu witryfikacji szanse na powodzenie leczenia po transferze rozmrożonych zarodków są takie same jak w tzw. „świeżym” transferze. Zarodki są transferowane w cyklu naturalnym lub sztucznym. 

W ramach pakietu pacjenci uzyskują dostęp do pełnego programu leczenia, niezależnie od: 

  • charakteru wskazań (niepłodność idiopatyczna, czynnik jajowodowy, endometrioza, czynnik męski), 
  • rodzaju zastosowanego protokołu (krótki antagonistyczny, długi, ultradługi),
  • ilości leków użytych w trakcie stymulacji.

Na życzenie pacjentów możliwa jest opieka psychologa w trakcie leczenia.

Na pakiet składają się:

Etap I – przygotowanie i stymulacja hormonalna

  • wizyta kwalifikująca, USG Tv, badania mikrobiologiczne, badanie AMH i FSH, badania epidemiologiczne
  • stymulacja (leki do stymulacji (bez limitu – w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki), badania hormonalne, wizyty i USG Tv w trakcie stymulacji)
  • badania przed znieczuleniem, konsultacja anestezjologiczna

Koszt etapu: 7 200 zł

Etap II – pobranie komórek jajowych

Etap ten obejmuję procedurę pobrania komórek jajowych (punkcję), znieczulenie ogólne do zabiegu i opiekę anestezjologa oraz przygotowanie komórek jajowych do zapłodnienia (inkubacja i oczyszczenie kompleksów)

Koszt etapu: 2 250 zł

Etap II – zapłodnienie pozaustrojowe i hodowla zarodków

Etap ten obejmuję procedurę preparatykę i przygotowanie nasienia do zapłodnienia, procedurę zapłodnienia komórek z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowe (IVF klasyczny, IVF-ICSI lub IVF-IMSI-MSOME odpowiednio do wskazań) oraz hodowlę zarodków w systemie time-lapse (Embryoscope). 

W razie konieczności możliwość użycia nasienia z banku nasienia ARTVIMED (Cryos, Kriobank) w ramach pakietu

Koszt etapu: 6100 zł

Opcje dodatkowe związane z etapem leczenia:

– dodatkowa selekcja plemników FertileChip – dopłata 1000 zł

Etap III – Ponowna stymulacja jajników:

Etap ten obejmuje ponowną stymulację (leki do stymulacji (bez limitu – w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentki), badania hormonalne, wizyty i USG Tv w trakcie stymulacji)

Koszt etapu: 1800 zł

Etap IV – Ponowne pobranie komórek jajowych:

Etap ten obejmuję procedurę pobrania komórek jajowych (punkcję), znieczulenie ogólne do zabiegu i opiekę anestezjologa oraz przygotowanie komórek jajowych do zapłodnienia (inkubacja i oczyszczenie
kompleksów)

Koszt etapu: 1750 zł

Etap V – ponowne zapłodnienie pozaustrojowe i hodowla zarodków

Etap ten obejmuję procedurę preparatykę i przygotowanie nasienia do zapłodnienia, procedurę zapłodnienia komórek z zastosowaniem metody zapłodnienia pozaustrojowe (IVF klasyczny, IVF-ICSI lub IVF-IMSI-MSOME odpowiednio do wskazań) oraz hodowlę zarodków w systemie time-lapse (Embryoscope). 

W razie konieczności możliwość użycia nasienia z banku nasienia ARTVIMED (Cryos, Kriobank) w ramach pakietu

Koszt etapu: bezpłatnie w pakiecie z podwójną stymulacją

Etap VI – Transfer zarodka

Etap ten obejmuje procedurę transferu zarodka do jamy macicy z możliwością nieodpłatnego zastosowania medium transferowego z hialuronianem (EmbryoGlue/UTM medium) lub nacięcia osłonki (assisted hatching).

Koszt etapu: 1 850 zł

Etap VII – mrożenie zarodków

Etap ten obejmuje procedurę kriokonserwacji uzyskanych zarodków (w obu cyklach stymulacji) metodą witryfikacji oraz pierwszy rok ich przechowywania w Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków.

Koszt etapu: bezpłatnie w ramach pakietu

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie