Unia Europejska

Czy podczas stymulacji stosuje się monitoring owulacji ?

Czy podczas stymulacji stosuje się monitoring owulacji ?

Monitorowanie owulacji pozwala na precyzyjną ocenę samego momentu jajeczkowania, tym samym zwiększając szanse na ciąże poprzez zaplanowanie czasu współżycia. Pozwala również na ocenę, czy sposób leczenia jest odpowiedni oraz czy nie trzeba zmodyfikować dawki leku lub zmienić preparat. Monitorowanie leczenia ma również na celu uniknięcie ewentualnych powikłań – w przypadku wzrostu zbyt dużej liczby pęcherzyków: ciąży mnogiej lub zespołu hiperstymulacji  .

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie