Unia Europejska

Program IVF z komórkami dawczyni z banku zewnętrznego

Program IVF z komórkami dawczyni z banku zewnętrznego

W przypadku braku w naszym banku komórek potencjalnej, anonimowej dawczyni współpracujemy z bankiem zewnętrznym, gdzie dawczyniami są kobiety w wieku od 18 do 33 lat, a procedura kwalifikacji, pobrania i zamrożenia komórek jajowych została poprzedzona badaniami ginekologicznymi, genetycznymi i serologicznymi i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Tak jak w przypadku naszego banku, Program IVF z komórkami dawczyni z banku zewnętrznego, przebiega zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

Na program składają się:

Etap I – przygotowanie komórek

 • dobór oocytów wg cech fenotypowych, z banku zewnętrznego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U. z 31 lipca 2015 r., poz. 1087) oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia wydanych do ww. Ustawy
 • przyjęcie komórek do banku, utworzenie depozytu komórek rozrodczych zgodnie z wymogami przepisów jw., utworzenie dokumentacji 
 • wydanie komórek z banku do laboratorium embriologicznego w celu ich zapłodnienia i utworzenia zarodków
 • przygotowanie oocytów do zapłodnienia (procedura identyfikacji, rozmrożenia, inkubacji i oceny komórek)
 • opieka koordynatora
 • możliwość konsultacji z psychologiem

Koszt etapu: 950 zł

Etap II – zapłodnienie i hodowla zarodków

Etap ten obejmuję procedurę preparatyki i przygotowania nasienia do zapłodnienia, procedurę zapłodnienia komórek z zastosowaniem metody zapłodnienia wspomaganego (ICSI lub IMSI) oraz hodowlę zarodków.

Koszt etapu: 4900 zł

Opcje dodatkowe związane z etapem leczenia:

– hodowla zarodków w systemie time-lapse – dopłata 1200 zł

– dodatkowa selekcja plemników FertileChip – dopłata 1000 zł

Etap III – Transfer zarodka

Etap ten obejmuje procedurę transferu zarodka do jamy macicy.

Koszt etapu: 1 550 zł

Opcje dodatkowe związane z etapem leczenia:

– Procedury dodatkowe związane z nacięciem osłonki przejrzystej zarodka (Assistet hatching – wspomagane wylęganie) – dopłata 500 zł

– transfer w medium z hialuronianem (Embryoglue lub UTM transfer medium) – dopłata 500 zł

Etap IV – mrożenie zarodków

Etap ten obejmuje procedurę kriokonserwacji uzyskanych zarodków metodą witryfikacji oraz pierwszy rok ich przechowywania w Banku Komórek Rozrodczych i Zarodków.

Koszt etapu: 950 zł za pierwszy zarodek i 350 zł za każdy kolejny

Koszty nie uwzględnione w programie:

 • kosztu pakietu komórek z zewnętrznego banku
 • koszt kwalifikacji, synchronizacji i monitorowania cyklu
 • koszt leków stosowanych w synchronizacji cyklu i w trakcie jego monitorowania oraz po transferze
 • koszt badań wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 października 2015r. w sprawie wymagań zdrowotnych dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych w celu dawstwa partnerskiego i dawstwa innego niż partnerskie oraz dla biorczyni komórek rozrodczych i zarodków oraz szczegółowych warunków pobierania komórek rozrodczych w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.
 • koszt badań hormonalnych w trakcie leczenia
 • hodowla zarodków w systemie time-lapse (Embryoscope)
 • dodatkowe procedury embriologiczne (Embryoscope, FertileChip, Assisted hatching, EmbryoGlue lub UTM Transfer Medium)

Powiązane artykuły

Fundusze Europejskie